1 / 4

Πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

2 / 4

Υποβολή αιτήσεων στον 14ο κύκλο σπουδών του προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

3 / 4

Πρόγραμμα Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

4 / 4

Υποβολή αιτήσεων στον 14ο κύκλο σπουδών του προγράμματος Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου, καθώς και η προετοιμασία τους για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αίτηση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαγγελματική Εκπαίδευση          και κατάρτιση

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών  της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αίτηση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

 

Νέα

προγραμμα "εκπαιδευση εκπαιδευτων ενηλικων"

Απρίλιος, 2019

Νέα προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων στον 14ο κύκλο σπουδών του προγράμματος 
Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα "Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων "

Απρίλιος, 2019

Νέα προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων στον 4ο κύκλο σπουδών του προγράμματος
Διαβάστε περισσότερα

 

 

Επικοινωνία

Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη:

Αικατερίνη Σιπητάνου τηλ. επικοινωνίας: 6972 856292

Διαβάστε περισσότερα